Zwrot podatku Vat z zagranicy

Zwrot podatku Vat z zagranicy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność międzynarodową muszą zdawać sobie sprawę, że warunki zwrotu podatków z państw unii europejskiej mogą się różnić od tych, jaki obowiązują w Polsce. Rozważając rozszerzenie działalności poza teren Polski warto poznać zasady odzyskiwania podatków, w szczególności te dotyczące zwrotu podatku VAT.

Odzyskiwanie podatku VAT z Unii Europejskiej

zwrot podatku vat z ueNajważniejszą kwestią jest to, że nie każdy przedsiębiorca w ogóle może ubiegać się o zwrot podatku vat z ue. Ubiegający się o taki zwrot musi przede wszystkim być czynnym płatnikiem podatku VAT i prowadzić działalność nie będącą zwolnioną z VAT. O odzyskanie podatku vat z innego kraju Unii Europejskiej można starać się też w ściśle określonych przypadkach, jak nabycie paliwa, koszty zakwaterowania, wyżywienia czy koszty podróży (wliczając w to opłaty drogowe). Prawo związane z takimi sytuacjami jest też bardzo klarowane i precyzyjne, dlatego prawodawcy ustalili jeden nieprzekraczalny termin na składanie wniosków o zwrot podatku, po którym nie będzie już takiej możliwości. Na szczęście sprawy tego typu można załatwiać w polskich urzędach skarbowych, w których urzędnicy wesprą przedsiębiorców w zakresie wypełniania wniosków i udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. Polskie urzędy są coraz bardziej zinformatyzowane, dlatego każda firma może też załatwić taką sprawę drogą elektroniczną.

Zwrot zagranicznego podatku Vat stanowi istotną kwotę w skali prowadzenia niemal wszystkich polskich spółek. Wbrew powszechnej opinii przedsiębiorcy nie są jednak pozostawieni sami sobie i mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego im czy to w urzędach skarbowych, czy to przez firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu podatku VAT z państw Unii Europejskiej, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą w pełni skupić się na swojej podstawowej działalności.

Komentarze są wyłączone.