Zastosowanie dronów w fotogrametrii

Zastosowanie dronów w fotogrametrii

Fotogrametria to dziedzina znana od XIX wieku, której używa się przy tworzeniu map. Polega na wykonaniu fotografii z dużej wysokości, która pozwoli odtworzyć rozmiar, kształt, a także położenie obiektów względem siebie na wyznaczonym terenie. Pierwsze zdjęcia wykonywane w tym celu, były robione z balonu. Obecnie jednak stosuje się nowoczesne technologie, coraz częściej więc można zobaczyć oferty firm, zajmujące się wykonywaniem fotografii fotogrametrycznych za pomocą dronów.

Fotogrametria z wykorzystaniem dronów

fotogrametria dronyTworzenie map topograficznych od lat polega w głównej mierze na wykorzystaniu fotografii. Już w XIX wieku we Francji wykonano pierwsze zdjęcia fotogrametryczne. Dzisiaj zamiast tradycyjnych materiałów fotograficznych, używane są nowoczesne urządzenia. Do niedawna, cyfrowa fotografia nie mogła równać się ze zdjęciami fotogrametrycznymi sprzed lat, jednak dopracowane technologie konstrukcji matryc w końcu umożliwiły uzyskanie wysokiej jakości. Urządzenia, jakie wykorzystuje fotogrametria drony wyposażone w wyjątkowo dokładne aparaty z obiektywami zapobiegającymi powstawaniu przekształceń obrazu, przelatują nad wybranym obszarem. Na bieżąco przesyłają też obraz, co jest bardzo dużym usprawnieniem i znacząco przyspiesza proces uzyskania gotowego obrazu. Współczesna fotogrametria może być też z powodzeniem wykorzystywana do tworzenia trójwymiarowych modeli terenu.

Fotogrametria jest wykorzystywana od ponad wieku do tworzenia topograficznych map terenu. Obecnie zdjęcia fotogrametryczne są najczęściej wykonywane z dronów wyposażonych w specjalistyczne aparaty z obiektywami zapobiegającymi zniekształceniom obrazu. Dzięki nowoczesnym technologiom może być też wykorzystywana do tworzenia cyfrowych modeli trójwymiarowych obiektów.

Komentarze są wyłączone.