Uzyskujemy pozwolenie na transport odpadów

Uzyskujemy pozwolenie na transport odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty chcące prowadzić transport odpadów na terenie Włoch, muszą obiegać się o wpisanie do Włoskiego Rejestru Przewoźników Odpadów, jest to tak zwana licencja ALBO. O taki wpis mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wspólnotową licencję na przewóz rzeczy. Samo zgłoszenie powinno być skierowane do urzędu regionalnego albo lokalnego, właściwego pod względem siedziby firmy transportowej bądź jej przedstawiciela.

Wymagania dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych

włochy - pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznychW celu uzyskania legalizacji apostille licencji ALBO konieczne jest przedłożenie szeregu dokumentów. Tyczy się to kopii dokumentu tożsamości właściciela firmy albo przedstawiciela we Włoszech, takiego jak dowód osobisty albo paszport. Oprócz tego niezbędne są kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, jakimi mają być realizowane przewozy, a także kopie licencji wspólnotowej uprawniającej do międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Istotne jest także zaświadczenie ze szczegółowymi danymi firmy wydane przez krajowy organ podatkowy, a także zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek i zaświadczenie o niekaralności. Dodatkowo ważnym aspektem jest przestawienie REGONU oraz odpisu z KRS czy wypisu z CEiDG. Podmioty starające się o uzyskanie licencji ALBO są zobowiązane do spełniania określonych wymogów finansowych, regulowanych przez osobną ustawę. Jeśli interesują nas pod względem zarobkowym włochy – pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych jest istotną formalnością. Sama klauzula apostille polega na poświadczeniu autentyczności podpisów na dokumencie, dzięki czemu można posługiwać się nimi również poza granicami kraju. Wszystkie wymagane do uzyskania licencji dokumenty muszą zostać opatrzone wyżej wymienioną klauzulę, którą wydaje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W dalszej kolejności urzędy włoskie wymagają, by dokumenty opatrzone klauzulą apostille zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język włoski.

Zezwolenia na międzynarodowy transport odpadów na terytorium Włoch jest wydawane na okres pięciu lat. Dodatkowo, w każdym roku trwania pozwolenia pobierana jest opłata, której wysokość jest uzależniona od ilości przewożonych odpadów.  Przedstawione powyżej postępowanie jest skomplikowane oraz wymaga znacznego zaangażowania reprezentanta firmy na terenie Włoch, dlatego profesjonalne firmy oferują pośrednictwo w czynnościach.

Komentarze są wyłączone.