Potrzeba uzyskania świadectwa energetycznego

Potrzeba uzyskania świadectwa energetycznego

Pojęcie efektywności energetycznej jest coraz popularniejsze. Jest to spowodowane coraz wyższymi cenami energii elektrycznej a także zwiększającym się zanieczyszczeniem powietrza oraz środowiska. W wyniku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną musi być bowiem zapewniona odpowiednia podaż tego medium.

Charakterystyka energetyczna budynku na terenie Wrocławia

świadectwo charakterystyki energetycznej wrocławWłaśnie dlatego uruchamiane są dodatkowe bloki w elektrowniach opalanych paliwami stałymi, które mają za zadanie wyrównanie bilansu energetycznego po stronie odbiorcy oraz dostawcy. Sytuacja ta jest dobrze dostrzegalna w miastach zlokalizowanych w południowo-zachodniej części kraju takich jak Wrocław. Właśnie w pobliżu Wrocławia funkcjonuje wiele dużych zakładów przemysłowych, które zużywają znaczne ilości energii elektrycznej. Jest to niezbędne dla optymalnego funkcjonowania maszyn zainstalowanych na liniach produkcyjnych. Jednak wraz z nowelizacją przepisów niezbędne jest wystawienie dokumentu dla obiektu, który jest znany jako świadectwo charakterystyki energetycznej. Dzięki temu właściciele zakładów mogą realizować produkcję w oparciu o dokument, który może wystawić jedynie uprawniony audytor po kontroli zakładu. Właśnie dlatego świadectwo charakterystyki energetycznej wrocław na terenie, którego jest one wystawiane jest powszechnie akceptowanym dokumentem przez służby państwowe. Warto dodać, że dokument ten jest bardzo ważny przy wszelkiego rodzaju kontrolach zewnętrznych.

Żeby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej należy przejść pozytywnie audyt oraz wdrożyć jego najważniejsze ustalenia co pozwala w znacznej mierze ograniczyć zużycie energii. Najczęściej realizowanymi czynnościami po audycie na terenie Wrocławia jest wymiana źródeł światła na bardziej energooszczędne a także termomodernizacja budynku. W bardziej skomplikowanych przypadkach może być wykonana modernizacja linii technologicznej lub zakup nowych maszyn, które posiadają korzystniejszą charakterystykę.

Komentarze są wyłączone.