Leczenie zaburzeń lękowych hipnozą

Leczenie zaburzeń lękowych hipnozą

 

Hipnoterapia jest rodzajem psychoterapii, a polega na umożliwieniu klientowi skontaktowania się z własną podświadomością. Ma to ogromne znaczenie w przypadkach, w których klient ze strachu, wstydu bądź lęku głęboko ukrył prawdziwe przyczyny jego trudności w funkcjonowaniu i dopiero podczas hipnozy będzie w stanie je sobie uświadomić i zacząć nad nimi pracę terapeutyczną. 

Fobie i lęki w hipnoterapii

leczenie lęków hipnoząZaburzenia lękowe, niegdyś zwane nerwicami, polegają na odczuwaniu nieuzasadnionego lęku przed konkretnymi czynnikami i bodźcami, bądź ogólnymi okolicznościami. Najpowszechniejszymi zaburzeniami lękowymi są fobie społeczne, na które składają się: lęk przed byciem ocenionym, lęk przed tłumem, lęk przed publicznymi wystąpieniami, a co za tym idzie krytycznie niski poziom samooceny i poczucia własnej wartości. Osoba chora rzadko zdaje sobie sprawę, co stoi za wytworzeniem się takich lęków – bardzo często przyczyny znajdują się we wczesnym, ukrytym głęboko w podświadomości dzieciństwie. Leczenie lęków hipnozą pozwala pozbyć się wszystkich warstw w psychice, które przez całe lata nagromadziły się osłaniając prawdziwe powody zaburzeń lękowych. Wejście w stan odmiennej świadomości pozwala się rozluźnić, pozbyć wstydu i strachu, a także wycofać z dotychczasowych mechanizmów obronnych, które psychika stosuje, aby nie odkryć przed nami samymi zbyt bolesnej prawdy. Terapeuta wprowadza klienta w trans, który nie jest bolesny, nie zaburza pamięci i jest w pełni bezpieczny i delikatnie prowadzi rozmowę na temat dotychczasowych przeżyć.

Hipnoterapia nie gwarantuje pełnego wyzdrowienia, ale jej skuteczność jest potwierdzona i wiele osób decyduje się na nią, gdy żadna inna forma terapii nie przyniosła efektów. Jest to bezpieczna forma oddziaływań terapeutycznych, które prowadzi wyspecjalizowany w tym zakresie terapeuta. 

 

Komentarze są wyłączone.