Jak wygląda ochrona źródeł wody w Polsce?

Jak wygląda ochrona źródeł wody w Polsce?

Od kilku lat polski rząd duży nacisk kładzie na szeroko rozumiana ochronę środowiska. Organizowane są różnego rodzaju działania mające na celu poprawić stan zdrowia mieszkańców poprzez nakłanianie ich do oszczędzania wody, prądu, nie palenia w piecach śmieciami i inne działania. Również samorządu biorą udział w akcji poprawy stanu środowiska pośrednicząc w działaniach organizowanych przez rząd. Przykładem jest ustalenie stref ochrony wody.

Jak w Polsce chroni się ujścia źródeł wody pitnej?

strefy ochronne ujęć wodyJednym z przykładów działań mających na celu ochronę środowiska jest zabezpieczanie strefy ochronne ujęć wody przeznaczonej na wodę pitną. Mają one na celu zabezpieczenie ludności przed zanieczyszczeniem lub niekontrolowanym zużyciem wód, które przeznaczonych są do picia. Należy bowiem pamiętać, że dopływ wody jest konieczny również do działania większości przedsiębiorstw, takich jak fabryki czy elektrownie. Woda jest konieczna, aby zapewnić właściwe chłodzenie znajdujących się tam urządzeń i maszyn. Niestety po jej wykorzystaniu przez tego typu przedsiębiorstwa woda zazwyczaj nie jest zdatna już do wykorzystania jej przez ludzi. Dodatkowym problem jest niekontrolowane zużycie wody przez większa przedsiębiorstwa. Eksperci są zgodni co do tego, że wodę należy oszczędzać, gdyż w przeciwnym wypadku jej zasoby wyczerpią się w krótkim czasie. W czasie upałów od kilku lat, samorządy są zmuszone do odcięcia dopływu do wody ze względu na pogłębiającą się z roku na rok w wyniku zmian klimatu suszę. Dodatkowo, zbyt duże zużycie wody konieczne do prawidłowego działania elektrowni zmusza je również do odcięcia dopływu prądu w godzinach największego zużycia, to znaczy w godzinach, gdy panują największe upały. Biorąc to wszystko pod uwagę, widać wyraźnie, że ochronne ujęć wody stają się koniecznością. Od 2018 roku właściciele ujęć wody są zobowiązani do tworzenia specjalnych stref, chroniących ujścia wody pitnej, oraz nakłada na nich konieczność przeprowadzenia analiz ryzyka ich pełnego zużycia lub wykorzystania.

Prawo nakłada na właściciela ujścia wody pitnej specjalne normy poziomu zanieczyszczeń czy zużycia, których nie można przekroczyć pod groźbą kar finansowych. Dzięki temu istnieje szans, że ujścia wody pitnej w naszym kraju nie wyczerpią się przedwcześnie i nie stanie się ona towarem deficytowym.

Komentarze są wyłączone.