Flaga państwowa jako jeden z symboli narodowych

Flaga państwowa jako jeden z symboli narodowych

Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci uczą się szacunku do symboli narodowych, jakimi są godło, flaga i hymn narodowy. Znajomość tych symboli jest nieodłącznym elementem tożsamości każdego narodu a to w jaki sposób odnosimy się do nich jest jednym z wyrazów naszego patriotyzmu.

Kiedy możemy używać flagi państwowej

flagi państwoweZgodnie z przepisami symbole narodowe są własnością wszystkich Polaków. Nie oznacza to jednak, że każdy i w dowolny sposób może je wykorzystywać. Nie można ich umieszczać na przykład na sprzedawanych produktach. Dopuszczalne jest umieszczenie godła czy flagi ale tylko po przetworzeniu graficznym. W czasie świąt państwowych, flagi państwowe są umieszczane na budynkach, w urzędach i na pojazdach komunikacji miejskiej. Każdy z obywateli ma prawo wywiesić flagę we własnym oknie czy umieścić na samochodzie. Zawsze jednak z należytym poszanowaniem. Oznacza to, że flaga nie powinna być porwana czy zabłocona. Symbole narodowe są chronione prawem a za ich znieważanie, zgodnie z przepisami kodeksu karnego grozi grzywna, ograniczenie wolności lub jej pozbawienie do roku. Ustawa mówi o znieważaniu, niszczeniu, uszkadzaniu i usuwaniu symboli narodowych. Zdążają się sytuacje, kiedy flaga państwowa – używana teoretycznie zgodnie z przepisami – może być wykorzystywana do niewłaściwych celów a tym samym znieważona. Takie przypadki kwalifikowane są jako nadużycia symbolu narodowego i również podgalają karze.

Flagę państwową możemy nabyć w sklepach z artykułami propagandowymi a przy okazji ważnych świąt państwowych jak na przykład 11 listopada,  również na poczcie lub w niektórych supermarketach. Niezależnie jednak od tego gdzie ją kupujemy musimy pamiętać, że jest ona symbolem narodowym i traktować ją z odpowiednim poszanowaniem.

Komentarze są wyłączone.