Fachowe wyburzanie budynków

Fachowe wyburzanie budynków

Zamknięte zakłady przemysłowe pozostawiane były najczęściej w stanie nieużytku do czasu ich ponownego wykorzystania lub wyburzenia. Większość tak pozostawianych zabudowań nie nadawała się do odremontowania, i była wyburzana po przejęciu przez nowego właściciela. Duże zakłady przemysłowe były jednak jednymi do najtrudniejszych obiektów do wyburzania, i wymagały ogromu pracy i bardzo dużego doświadczenia załóg rozbiórkowych.

Profesjonalna firma rozbiórkowa z Zielonej Góry

wyburzenia - Zielona GóraTaki zakład znajdował się właśnie na terenie na którym mieliśmy wykonać projekt osiedla, a już po pierwszych oględzinach okazało się iż nie byliśmy w stanie własnymi siłami usunąć pozostałości po zabudowaniach. W naszej okolicy działało jednak wiele firm prowadzących wyburzenia – Zielona Góra obsługiwana była bowiem przez trzy najbardziej renomowane firmy, zajmujące się dekonstrukcją pozostałości poprzemysłowych oraz ich utylizacją. Jedna z nich została więc zaangażowana do wykonania rozbiórki i oczyszczenia terenu starej stalowni, na której powstać miało osiedle. Było to trudne zadanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę powierzchnię budynków i obecność kominów ciepłowniczych i odciągowych, które nie mogły być w standardowy sposób szybko zburzone nie stwarzając zagrożenia dla pracowników. Przed ich wyburzeniem konieczne było jednak oczyszczenie przylegającego terenu, na którym znajdowały się stare hale produkcyjne i narzędziownie. W takich zabudowaniach zazwyczaj znajdowało się wiele pozostałości po narzędziach i urządzeniach, które musiały być ręcznie usunięte by prace za pomocą maszyn ciężkich mogły zostać sprawnie i bezpiecznie wykonane. Ostatnim zadaniem było wyburzenie kominów i chłodni, które było przeprowadzane po zakończeniu wszystkich innych zadań.

Do tego celu firma rozbiórkowa używała kierowanych materiałów wybuchowych, zakładanych przez personel posiadający uprawnienia saperskie na podstawach kominów oraz ścianach i elementach nośnych, w celu szybkiego i bezpiecznego zburzenia starych konstrukcji z bezpiecznej odległości. Wszystkie odpady porozbiórkowe były na bieżąco usuwane przez pracowników firmy i przeznaczane do utylizacji, dlatego też po zakończeniu procesu oczyszczania terenu nic nie stało na przeszkodzie by roboty ziemne mogły być rozpoczęte.

Komentarze są wyłączone.