Działania firm windykacyjnych

Działania firm windykacyjnych

Dla niejednego przedsiębiorcy, nierzetelni kontrahenci są prawdziwą zmorą, gdyż muszą ciągle ich ponaglać i upominać się o swoje pieniądze. Takie postępowanie może być czasochłonne, a do tego mało skuteczne, gdyż dłużnicy często zdają sobie sprawę, że nie muszą ponosić konsekwencji z tytułu nieopłacania zaległych faktur.

Czy usługi windykacyjne są drogie?

sprawdzona firma windykacyjna w WarszawieKiedy ze spłatą zaległych faktur na niewielką kwotę zalegają kontrahenci, to przeważnie nie stanowi to problem dla większości firm. Jednakże kiedy sytuacja się diametralnie zmienia, bo kwota zaległości sięga kilkunastu lub nawet kilkuset tysięcy złotych, to sytuacja może się stać poważna. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to niewielkich firm, które bez płynności finansowej nie są w stanie sobie poradzić. Sprawdzona firma windykacyjna w Warszawie jest często jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorców popadających w kłopoty finansowe z powodu nierzetelnych kontrahentów. Branie kredytów na pokrycie bieżącej działalności nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo ciągle się traci, a dłużnicy nie myślą o spłacie . Firma windykacyjna ma znacznie więcej możliwości w odzyskiwaniu długów niż przeciętny przedsiębiorca oraz posiada specjalistyczną wiedzę na temat przepisów prawa, które regulują ich prawa i obowiązki. Oczywiście firma windykacyjna nie jest komornikiem i nie może samodzielnie ściągać zaległości z kont dłużników, ale może stosować wszelkie dozwolone prawem działania, mające na celu odzyskanie zaległych należności. Przeważnie ich postępowanie windykacyjne dzieli się na polubowne i sądowe. Z czego sądowe jest stosowane w ostateczności, kiedy dłużnik nie wyraża chęci współpracy. Polubowne sprowadza się do wysyłania pism ponaglających i nakazujących spłatę zobowiązań w określonym terminie, drogą mailową i listową. Czasem realizowane są osobiste wizyty u dłużnika.

Działania firm windykacyjnych są na ogół skuteczne i pozwalają na wyegzekwowanie od dłużników znacznej części zaległości. W większości przypadków sprawy są zamykane po kilku miesiącach, gdyż dług zostaje spłacony, ale bywają też sprawy które ciągną się latami. Jeżeli chodzi o płatność za usługi windykacyjne, to najczęściej są płatne po wykonanej usłudze i wynoszą określony procent od odzyskanej kwoty pieniędzy. Jeżli dług nie zostanie wyegzekwowany, to klient nie płaci za usługę.

Komentarze są wyłączone.