Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków

Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną wymusza na dostawcach uruchamianie dodatkowych elektrowni. Większość z nich jest zasilana paliwami stałymi takimi jak chociażby węgiel, w wyniku spalania których do atmosfery dostają się szkodliwe substancje. W celu ograniczenia tego zjawiska zaczęły obowiązywać przepisy krajowe oraz międzynarodowe, które mają na celu ograniczenie zużycia energii.

Świadectwo energetyczne dostarcza cennych informacji

świadectwa charakterystyki energetycznej dolnośląskieDzięki temu dostawcy energii nie będą zmuszeni uruchamiać starych bloków, których eksploatacja jest niekorzystna pod kątem ochrony środowiska. Sytuację tą można zaobserwować chociażby w województwie dolnośląskim, gdzie ulokowanych jest wiele elektrowni zasilanych węglem. W momentach największego zapotrzebowania na energię uruchamiane są stare bloki, które często przyczyniają się do powstawania smogu. W związku z tym zostały wprowadzone świadectwa charakterystyki energetycznej dolnośląskie, które moją pomóc określić zużycie energii przez dany budynek. Na tej podstawie mogą zostać wykonane niezbędne modernizacje, które poprawią w znaczącej mierze charakterystykę energetyczną obiektu. W tym celu często wymieniane są okna oraz wykonywana termomodernizacja zarówno ścian jak i dachu. Dodatkowo często stosowane są lokalne źródła wytwórcze takie jak chociażby kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, które są w stanie pokryć część zapotrzebowania obiektu na energię.

Dzięki temu mniej energii jest pobieranej z sieci, a w momentach nadprodukcji z wyżej wspomnianych źródeł istnieje szansa jej odsprzedaży zakładom energetycznym. Dzięki temu w skali makro możliwe jest zaoszczędzenie dużej ilości energii co przyczynia się w znacznej mierze do ochrony środowiska. W dolnośląskim bowiem maleje zużycie ciepła oraz prądu co przyczynia się do obniżenia zużycia surowców takich jak węgiel które służą do ich wytworzenia.

Komentarze są wyłączone.